Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση του σχολείου, ο Τομέας Γεωπονίας αρχικά υλοποίησε την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του θερμοκηπίου με: την αλλαγή του πλαστικού κάλυψης, την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος με σταγόνες, την τοποθέτηση, συστήματος υδρονέφωσης για την βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασίας και υγρασίας), την τοποθέτηση θερμοκουρτίνας για την μείωση απωλειών θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στη συνέχεια οι μαθητές του Τομέα μας δημιούργησαν το δικό τους φυτώριο με τα ανοιξιάτικα κηπευτικά. Με την χρήση της καινούργιας φρέζας προετοιμάστηκε το έδαφος και την κατάλληλη χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκε η μεταφύτευση των νεαρών φυτών από το φυτώριο στο θερμοκήπιο.

Παράλληλα ο Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:

Σχεδίασε και υλοποίησε όλους τους αυτοματισμούς και πλέον το θερμοκήπιο του
σχολείου μας έγινε λειτουργικά “έξυπνο”.

Χωρίς ανθρώπινη παρουσία ο Λαχανόκηπος και τα φρούτα μας

1. θα ποτίζονται αυτόματα όταν χρειάζεται (Έλεγχος Υγρασίας Εδάφους)
2. Θα δροσίζονται όποτε απαιτείται (Έλεγχος Θερμοκρασίας και υγρασίας
Περιβάλλοντος)
3. Θα φωτοσυνθέτουν και το βράδυ (Έλεγχος του λυκόφωτος )
4. Αυτόματος έλεγχος θερμοκουρτίνας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες .

Ο Ηλεκτρικός πίνακας και οι Αυτοματισμοί μπορούν να έχουν και
Απομακρυσμένο έλεγχο μέσω κινητού από αυθεντικοποιημένους χρήστες
Καταγραφή γεγονότων των ενεργοποιητών
Ενημέρωση γεγονότων σε συγκεκριμένους χρήστες
Αλλαγή RealTime σεναρίων λειτουργίας μετά από υπόδειξη των γεωπόνων
του σχολείου μας.