Μία από τις πρώτες θέσεις και συγκεκριμένα την τρίτη καταλαμβάνει η Ελλάδα για την ποιότητα των νερών στις ακτές της, στην ετήσια έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και σχεδόν το 85% των τοποθεσιών κατατάσσονται πλέον ως «εξαιρετικές».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.