Η επόμενη μέρα του «Lockdown για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το υπόμνημα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής…

«Η επόμενη μέρα του lockdown, για την οικονομία και το επιχειρείν απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς καθώς η διαταραχή των ρυθμών του οικονομικού περιβάλλοντος είναι έντονοι, γεγονός που προδικάζει μία περίοδο ύφεσης το χρονικό εύρος της οποίας πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατόν».

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα το Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.) προς τους υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., με θέμα την ανάκαμψη της οικονομίας.

Όπως σημειώνεται το επιχειρείν και η αγορά της Αττικής παρουσιάζουν σοβαρές «αρρυθμίες» και χρειάζονται ένα σοκ για να επανέλθουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα και απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις σε μία σειρά παραμέτρων.

«Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τρέχουν, ανεξαρτήτως και παρά τα, όντως πολύ σωστά, μέτρα στήριξης που έχει λάβει προς ώρας η κυβέρνηση. Ωστόσο, καθώς η πανδημία δεν έχει εκλείψει, απαιτείται μία νέα ισχυρή οικονομική παρέμβαση, ώστε το επιχειρείν να επιβιώσει και να διασωθούν οι χιλιάδες των θέσεων εργασίας, που σε διαφορετική περίπτωση θα επιτείνουν την υφεσιακή πορεία της χώρας» όπως σημειώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται, με βάση τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την Επιμελητηριακή κοινότητα και οι οποίες είναι σε γνώση της κυβέρνησης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στη στήριξη των τομέων της ακτοπλοΐας, των λιμανιών, της ναυπηγοεπισκευής, του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά μετά και την απόλυτα επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας του ιατρικού τουρισμού, τα οφέλη των οποίων είναι προφανή για την χώρα.

Κύριο στοιχείο της νέας πολιτικής που διαμορφώνει η κρίση της πανδημίας , εκτιμάται ότι πρέπει να είναι η διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και η εξεύρεση της απαιτούμενης «χρυσής τομής» ώστε οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος επισφαλούς δανεισμού.

Πέραν τούτων, υπογραμμίζεται ότι επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα μια ενδελεχής συζήτηση για την ουσιαστική ενίσχυση και άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, της ενέργειας, της αγροδιατροφής, των logistics, των γενοσήμων φαρμάκων, αλλά και της μεταποίησης όλων των βαθμίδων, ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό υπόβαθρο δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν, και είναι, ο βασικός πυλώνας στήριξης της απασχόλησης. Η ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη: πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, τραπεζικό σύστημα, αλλά και η επιστροφή μετά από πολλές δεκαετίες στην κουλτούρα της παραγωγής – κατασκευής, με προτεραιότητα στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, απαιτούνται για την αποφυγή σπατάλης κοινοτικών πόρων και νέου κύματος υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Δήλωση

Ο πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, εκφράζει με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική δυναμική μετά την κρίση και αναφέρει ότι: «Η θέσπιση των μέτρων επανεκκίνησης θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία σημαντική διαρθρωτική προσαρμογή με βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε πιθανές μελλοντικές δυσκολίες. Στην Αττική, διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να διαμορφώσουμε στο μέλλον ένα παραγωγικό μοντέλο που να αξιοποιεί στρατηγικά τα πλεονεκτήματα, με βάση τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Η χώρα μας κατάφερε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη απειλή, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο θετικό πρότυπο. Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ομοψυχία. Με την ίδια συνταγή και ταχύτητα, η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια της Αττικής οφείλουμε να συνεχίσουμε προκειμένου να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της νέας επόμενης μέρας».

Ελένη Αντωνίου www.ogdoo.gr