Η συγκεκριμένη ημέρα μας υπενθυμίζει πόσο σπουδαία είναι η προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης αλλά και της ελευθερίας του Τύπου, αξίες που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.