«2 μέτρα και 2 σταθμά για την επάνοδο των επιχειρήσεων στη νέα κανονικότητα»

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας συντάσσεται με τις αντιδράσεις των παραγωγικών φορέων σε ότι αφορά τη συντόμευση της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων και την επιστροφή όλων μας στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τα 7 στάδια επαναλειτουργίας της αγοράς και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις για την επαναλειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται 2 μέτρα & 2 σταθμά ως προς το χρόνο ανοίγματος.

Συμφωνούμε ότι το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να γίνει με αργά και προσεκτικά βήματα, όμως απαιτούνται και μέτρα που θα βοηθήσουν σε αυτή την επανεκκίνηση. Και τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι οριζόντια και χωρίς διαχωρισμούς. Η Κυβέρνηση οφείλει να εξαιρέσει περιοχές της επαρχίας στην οποία δεν παρατηρούνται τόσο έντονα φαινόμενα συνωστισμού ως προς τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε Εμπορικό Σύλλογο της χώρας να αυτορρυθμίσει το ωράριο λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Τέλος, απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων κανονισμών, τη χρήση μάσκας και την επιβολή προστίμων, καθώς είναι έντονη η ανησυχία ότι δεν θα αποφύγουμε περιστατικά αυθαιρεσίας ή λανθασμένης ερμηνείας του πλαισίου που θα διαμορφωθεί.

Δελτίο Τύπου