Στοιχεία για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας …

ΙΝΣΕΤΕ: Αύξηση επισκέψεων και εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018. Κατά 23% αυξήθηκαν οι επισκέψεις αλλά και οι τουριστικές εισπράξεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αναφέρει το ΙΝΣΕΤΕ. Παράλληλα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη κυμάνθηκε στα 449 ευρώ, όπως τονίζεται σε μελέτη έκθεση που δημοσιοποίησε τo Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για 13 περιφέρειες της χώρας

Πρόκειται για την την πρώτη έκδοση των ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού των 13 περιφερειών της χώρας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και τους δήμους καθώς και την κεντρική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

ΙΝΣΕΤΕ για εισπράξεις και επισκέψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018).

Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 22% και διαμορφώθηκαν από 6,4 εκατομμύρια σε 7,8 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ.

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 27% και διαμορφώθηκαν από από 5,2 εκατομμύρια, σε 6,6 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ.

Στην περιφέρεια Αττικής οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 25%, και διαμορφώθηκαν από 4,5 εκατομμύρια σε 5,7 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ.

Στην περιφέρεια Κρήτης οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 15%, από 4,5 εκατομμύρια σε 5,2 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ.

Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 29%, από 2,5 εκατομμύρια σε 3,2 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ.

Στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 42%, από 1,4 εκατομμύρια σε 1,9 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ.

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 5%, από 843 χιλιάδες. σε 886 χιλιάδες., οι εισπράξεις αυξήθηκαν 28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ.

Στην περιφέρεια Ηπείρου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 15%, από 717 χιλιάδες σε 823 χιλιάδες., οι εισπράξεις αυξήθηκαν 2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ.

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 36%, από 513 χιλιάδες σε 699 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ.

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 34%, από 409 χιλιάδες σε 549 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ.

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 19%, από 328 χιλιάδες σε 389 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ.

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 6%, από 330 χιλιάδες σε 349 χιλιάδες, οι εισπράξεις μειώθηκαν 11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι επισκέψεις σημείωσαν μείωση 6%, από 714 χιλιάδες σε 675 χιλιάδες, οι εισπράξεις μειώθηκαν 10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.


www.iefimerida.gr

Τα fake news επιδεινώνουν τις επιδημίες…

Τα fake news επιδεινώνουν τις επιδημίες. Η περίπτωση κορονοϊού

Η αύξηση των “fake news” περιλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και των λανθασμένων συμβουλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιδεινώσει επιδημίες όπως η παρούσα με τον COVID-19, σύμφωνα με μια έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε μια ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίον η εξάπλωση της παραπληροφόρησης επηρεάζει τη διάδοση της νόσου, επιστήμονες του East Anglia University (UEA) της Βρετανίας δήλωσαν ότι τυχόν επιτυχημένες προσπάθειες να εμποδιστούν οι πολίτες να μοιράζονται τα fake news μπορούν να βοηθήσουν να σωθούν ζωές.

“Αναφορικά με τον κοροναϊό COVID-19, έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ πολλές εικασίες, παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις για το πώς ξεκίνησε ο ιός, τι τον προκαλεί και πώς εξαπλώνεται”, δήλωσε ο Πολ Χάντερ, ένας καθηγητής Ιατρικής στο UEA, ο οποίος συνυπογράφει την μελέτη.

“Παραπληροφόρηση σημαίνει ότι λανθασμένες συμβουλές μπορεί να κυκλοφορήσουν πολύ γρήγορα και να αλλάξουν την ανθρώπινη συμπεριφορά ωθώντας την να αναλάβει μεγαλύτερο ρίσκο”, προσθέτει.

Στην έρευνά της, η ομάδα του Χάντερ επικεντρώθηκε σε τρεις άλλες μολυσματικές νόσους γρίπη, ευλογιά των πιθήκων και νοροϊός αλλά είπε ότι τα ευρήματά της μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα για την διαχείριση της κρίσης με τον κοροναϊό.

“Τα fake news κατασκευάζονται χωρίς κανέναν σεβασμό προς την αξιοπιστία και συχνά βασίζονται σε θεωρίες συνωμοσίας”, τόνισε ο Χάντερ. Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες δημιούργησαν θεωρητικές προσομοιώσεις επιδημιών γρίπης, ευλογιάς των πιθήκων και νοροϊού.

Τα μοντέλα τους έλαβαν υπόψη τους μελέτες πραγματικής συμπεριφοράς, τρόπους εξάπλωσης διαφορετικών ασθενειών, τις περιόδους επώασης και ανάρρωσης καθώς και την ταχύτητα και την συχνότητα των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον διαμοιρασμό της πληροφορίας στην πραγματική ζωή.

Επίσης έλαβαν υπόψη τους πώς η μικρή εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές συνδέεται με την τάση να πιστεύει κάποιος σε θεωρίες συνωμοσίας, τον τρόπο διάδρασης των ανθρώπων σε “πληροφορίες φούσκες” που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και το γεγονός ότι “δυστυχώς οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να μοιραστούν κακές συμβουλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με καλές συμβουλές από αξιόπιστες πηγές”, σημείωσε ο Χάντερ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια μείωση 10% του ποσοστού επικίνδυνων συμβουλών που διακινούνται έχει θετικό αντίκτυπο στην ένταση μιας επιδημίας, ενώ κάνοντας το 20% ενός πληθυσμού ανίκανο να μοιραστεί επικίνδυνες συμβουλές φέρνει το ίδιο θετικό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ  www.thetoc.gr

Οι Έλληνες θυσιάζουν τον προσωπικό τους χρόνο…

Οι περισσότεροι Έλληνες ξοδεύουν μέρος του ελεύθερού τους χρόνου για να απαντούν τηλεφωνήματα, emails και μηνύματα για τη δουλειά τους Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αισιοδοξία για την κατάσταση της οικονομίας το 2020, καθώς 4 στους 10 αναμένουν αύξηση μισθού.

To 71% των Ελλήνων θυσιάζει τμήμα του ελεύθερού του χρόνου για να απαντήσουν σε τηλεφωνήματα, emails και μηνύματα σχετικά με την εργασία τους, σύμφωνα με έρευνα της Randstad.

Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά κινητικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς οι Έλληνες διστάζουν να αλλάξουν επάγγελμα και αντικείμενο εργασίας ή να αναζητήσουν νέο εργοδότη.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αυξημένη αισιοδοξία στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της οικονομικής κατάσταση στην Ελλάδα το 2020.

Η παγκόσμια έρευνα Workmonitor της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 επικεντρώθηκε στην διερεύνηση μεταξύ της εργασίας και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τις οικονομικές προοπτικές για το 2020 καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

Ισορροπία Επαγγελματικής – Προσωπικής ζωής (work life balance)

Eντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας για την Ελλάδα.

Tο συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων επιτρέπει την εμπλοκή της εργασίας στον προσωπικό του χρόνο, με το 71% των ερωτηθέντων να υποστηρίζουν ότι απαντούν άμεσα σε τηλεφωνήματα, emails και μηνύματα σχετικά με την εργασία τους, πέραν του ωραρίου εργασίας με τον παγκόσμιο μέσο όρο να είναι στο 59%.

Το ποσοστό αυτό φέρνει την Ελλάδα στην 5η θέση παγκοσμίως πίσω από την την Ινδία, την Κίνα, την Τουρκία και τη Μαλαισία.

Η στάση αυτή των Ελλήνων εργαζόμενων δεν φαίνεται να είναι απολύτως εθελοντική. αφού το 55% δήλωσε πως ο εργοδότης τους αναμένει από τους υπαλλήλους να είναι διαθέσιμοι εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας, ποσοστό που κινείται λίγο κάτω από το παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 56%.

Στην Ελλάδα το 48% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι ο εργοδότης αναμένει να είναι διαθέσιμοι μέσω τηλεφώνου, μηνύματος ή email κατά τη διάρκεια των διακοπών ή ρεπό. Το 33% επιλέγει να ασχοληθεί με ζητήματα της εργασίας του κατά τη διάρκεια των διακοπών γιατί προτιμούν να διατηρούν την επαφή τους με αυτή. Το 44% νιώθει την πίεση να απαντήσει σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ή email σχετικά με την εργασία τους, ενώ το 70% συμφωνεί πως όταν βρίσκεται σε διακοπές θα ήθελε να μην απασχολείται καθόλου με την εργασία του.

Στον αντίποδα των παραπάνω ευρημάτων φαίνεται ότι έχει γίνει ευρέως αποδεκτή και η λογική της επίλυσης προσωπικών θεμάτων κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας με το 60% να δηλώνουν πως μερικές φορές απασχολούνται με προσωπικά ζητήματα εν ώρα εργασίας.

Αισιοδοξία για το 2020

Η έρευνα Workmonitor της Randstad αναδεικνύει και μια διάχυτη αισιοδοξία μεταξύ των εργαζομένων με το 70% αυτών να πιστεύει σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση στην οποία απασχολείται.

Το 56% θεωρεί πως η οικονομική κατάσταση στην χώρα θα βελτιωθεί το 2020.

Το 40% των εργαζομένων πιστεύει ότι θα πάρει αύξηση το 2020, ενώ το 38% ότι θα λάβει κάποιας μορφής bonus στο τέλος του οικονομικού έτους.

«Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία ότι το 2020 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για εργαζομένους και εργοδότες στην Ελλάδα και προς το τέλος του Απριλίου θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές» σημειώνει η κα. Leigh Ostergard, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα.

Τριμηνιαίες επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις – Καθοδική πορεία για τον δείκτη κινητικότητας στην Ελλάδα

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι (6) μήνες.

Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις, καθώς και το επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση σε νέο εργοδότη.

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν αναμένουν να απασχοληθούν σε νέο εργοδότη τους επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, μειώθηκε κατά 3 μονάδες από τις 107 στις 104, για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας παρέμεινε σταθερός στις 114 μονάδες. Το συγκεκριμένο τετράμηνο τα χαμηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στην Κίνα (-6), τη Νορβηγία (-5), τη Σουηδία και την Ιταλία (-4). Τα υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία (+8), τη Γερμανία (+5), την Ελβετία (+), το Μεξικό, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο (+4). Αλλαγές στα ποσοστά κινητικότητας δεν παρατηρήθηκαν στη Χιλή, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία και την Ισπανία.

Αλλάζοντας αντικείμενο εργασίας

Οι Έλληνες ερωτηθέντες απάντησαν ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 μειώθηκε η επιθυμία τους να αλλάξουν εργοδότη και εργασιακό περιβάλλον.

Το 30% δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον, σε αντίθεση με το 32% που υπήρχε κατά το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα, οι οποίοι άλλαξαν εργασία τους τελευταίους 6 μήνες, μειώθηκε κατά 4.5% σε 18%, αναφορικά με το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Οι βασικοί λόγοι αλλαγής εργασίας είναι: αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών συνθηκών (40%), δυσαρέσκεια προς τον εργοδότη (25%) και προσωπική διάθεση για αλλαγή (18%).

Το 30% των Ελλήνων ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι αναζητούν νέα θέση εργασίας, ένα ποσοστό μείωσης 2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο.

Το 70% δήλωσε ότι, αν χρειαστεί να βρουν μια νέα θέση εργασίας, θα είναι σε θέση να βρουν μια αντίστοιχη.

Το 65% εκτιμά ότι, αν χρειαστεί να βρουν μια διαφορετική θέση εργασίας, θα είναι σε θέση να βρουν μια αντίστοιχη σε διαφορετικό εργοδότη.

Φόβος απώλειας θέσης εργασίας

Όταν ρωτήθηκαν, το 27% των Ελλήνων ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους, μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με τελευταίο τρίμηνο, καθώς το 65% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους.

www.in.gr

Η παραπληροφόρηση βλάπτει την υγεία…

Τα σολάριουμ χρησιμοποιούν υπεριώδη ακτινοβολία για πιο γρήγορο μαύρισμα. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ στους πιο επικίνδυνους καρκινογόνους παράγοντες.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις απατηλές έρευνες που παραπληροφορούν την κοινή γνώμη σε θέματα υγείας, και οι οποίες χρηματοδοτούνται από κερδοσκοπικές εταιρείες, κρούουν επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Σύμφωνα με έρευνά τους, τα πορίσματα της οποίας πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, μελέτες που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία του τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) υποβαθμίζουν ασυγχώρητα τους κινδύνους και διογκώνουν τα όποια οφέλη από την έκθεση των πελατών στην επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

Οπως αναφέρουν οι ερευνητές, οι μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από τη βιομηχανία του τεχνητού μαυρίσματος κατέληγαν σε θετικά συμπεράσματα σε ποσοστό 78%. Το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στις ανεξάρτητες μελέτες ήταν μόλις 4%. «Η συσχέτιση είναι εντυπωσιακή. Χρειαζόμαστε επιστημονικά δεδομένα που δεν θα επηρεάζονται από οικονομικά συμφέροντα. Με ανησυχεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των ερευνών επηρεάζει τα πορίσματά τους», δηλώνει η Ελένη Λινού, καθηγήτρια Δερματολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Στάνφορντ. Η Ελληνίδα επιστήμονας ήταν επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών που υπέγραψαν τη σχετική δημοσίευση.

Τα σολάριουμ χρησιμοποιούν υπεριώδη ακτινοβολία (από το μη ορατό τμήμα του φωτεινού φάσματος) για πιο γρήγορο μαύρισμα. Οι επιχειρήσεις του χώρου υποστηρίζουν ότι η υπεριώδης ακτινοβολία βελτιώνει την ψυχική διάθεση, βοηθά την παραγωγή βιταμίνης D και την παραγωγή μιας χρωστικής ουσίας που προστατεύει την επιδερμίδα από σοβαρές βλάβες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, περισσότερο από το ένα τρίτο των ενηλίκων Αμερικανών έχει ξαπλώσει στο κρεβάτι του σολάριουμ σε μία τουλάχιστον φάση της ζωής του. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει, από το 2009, την υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ στην Ομάδα 1 των καρκινογόνων παραγόντων, δηλαδή ανάμεσα στους πιο επικίνδυνους.

Η ερευνητική ομάδα του Στάνφορντ ανέλυσε 691 άρθρα σχετικά με το τεχνητό μαύρισμα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικά περιοδικά. Αν και μόνο το 10,3% των αντίστοιχων μελετών είχε χρηματοδοτηθεί από εταιρείες του χώρου, οι εν λόγω μελέτες ήταν πολύ πιθανό να ταξινομηθούν ως «ευνοϊκές» για το τεχνητό μαύρισμα απ’ ό,τι το υπόλοιπο 89,7% των ερευνών που δεν είχαν καμία οικονομική στήριξη από την εν λόγω βιομηχανία.

«Αν και ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία τεχνητού μαυρίσματος είναι σχετικά μικρός, το ειδικό τους βάρος είναι μεγάλο, καθώς χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα για διαφημιστικούς λόγους και σε υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια», τονίζει η Μέγκαν Χέιλι, δερματολόγος και μέλος της ερευνητικής ομάδας που υπογράφει τη μελέτη του Στάνφορντ.

Το φαινόμενο της παραχάραξης των επιστημονικών φαινομένων προς όφελος κερδοσκοπικών συμφερόντων δεν περιορίζεται, φυσικά, στον χώρο του τεχνητού μαυρίσματος. Ανάλογες καταγγελίες αφθονούν για τις παρεμβάσεις των λόμπι σειράς βιομηχανιών όπως των υδρογονανθράκων, του καπνού και της ζάχαρης που χρηματοδοτούν έρευνες επιστημόνων οι οποίες υποβαθμίζουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις των εν λόγω ουσιών στη δημόσια υγεία.

Η κλιματική αλλαγή

Ειδικά οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ελέγχονται και για χρηματοδότηση ερευνών οι οποίες υποβαθμίζουν τη συμβολή τους στο μέγα πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

«Η δική μας έρευνα ήταν η πρώτη που ασχολήθηκε με τη σύγκρουση συμφερόντων στη βιομηχανία του τεχνητού μαυρίσματος. Βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με ανάλογες μελέτες, που αφορούσαν την επιρροή των βιομηχανιών καπνού και ζάχαρης στην επιστημονική έρευνα», δηλώνει η Ελένη Λινού και προσθέτει: «Οι ερευνητές, οι ειδικοί της δημόσιας υγείας και η κοινή γνώμη οφείλουν να έχουν συνείδηση των κινδύνων και να υπολογίζουν το βάρος της χρηματοδότησης από επιχειρήσεις όταν σταθμίζουν τα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του άλφα ή του βήτα προϊόντος στη δημόσια υγεία».

UVA και UVB

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) αποτελεί μέρος της φυσικής, ηλιακής ακτινοβολίας και δεν είναι ορατή από τον άνθρωπο. Τα σολάριουμ χρησιμοποιούν την υπεριώδη ακτινοβολία για γρήγορο μαύρισμα. Εχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι δύο υποκατηγορίες της υπεριώδους ακτινοβολίας ενοχοποιούνται για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Η ακτινοβολία UVA, με σχετικά μεγαλύτερο μήκος κύματος, προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρματος, ενώ η ακτινοβολία UVB, με πιο μικρό μήκος κύματος, συνδέεται με εγκαύματα. Και οι δύο επιδρούν στο DNA των κυττάρων και προκαλούν μεταλλάξεις, οι οποίες συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και κάποια στιγμή μπορεί να προκαλέσουν καρκινογένεση. Για να απολαύσουμε τις ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου χωρίς να εκτεθούμε στους κινδύνους των υπεριωδών ακτίνων χρησιμοποιούμε αντηλιακά, γυαλιά ηλίου, ακόμη και ειδικά φίλτρα στα παράθυρα. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ θεωρείται ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος στις ανεπτυγμένες χώρες.

www.kathimerini.gr

Νέοι όροι για σχολικές εκδρομές…

Τα νησιά του Αιγαίου είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους μαθητές λυκείου, από σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, για την καθιερωμένη πολυήμερη εκδρομή προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αλλάζει το πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για την πραγματοποίησή τους. Το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Το πλαίσιο των σχολικών εκδρομών και οι ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να υπάρχουν καταδεικνύονται από το γεγονός ότι ετησίως περίπου 17.000 μαθητές μετέχουν στις εκδρομές και ο συνολικός τζίρος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, μεταξύ των βασικών αλλαγών που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας είναι ότι αυξάνει και τη διάρκεια των ημερών που οι μαθητές θα μπορούν να βρίσκονται στο εξωτερικό. Ειδικότερα προβλέπονται έως και πέντε μέρες εκδρομή εφόσον οι δύο από αυτές είναι αργίες. Οι μέρες αυξάνονται για το εξωτερικό, αν πρόκειται για εκπαιδευτικές ανταλλαγές σε συνέχεια διακρατικών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας, εκτελεστικών προγραμμάτων, αδελφοποιήσεων ή βραβεύσεις, έως και σε δέκα αν αφορούν κράτος εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου, ενώ παραμένουν επτά αν είναι εντός Ευρώπης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

• Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εσωτερικό, δεν απαιτείται πλέον έγκριση του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά πραγματοποιούνται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

• Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό δεν απαιτείται πλέον έγκριση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, παρά μόνο του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της τελευταίας τάξης των λυκείων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε περισσότερες από μία χώρες του εξωτερικού, αντί σε μία μόνο χώρα του εξωτερικού.

Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις:

α) Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγράμματα περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών κ.λπ.), θα πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό, ενώ αυξάνεται η διάρκειά τους έως τρεις αντί για δύο εργάσιμες ημέρες ή έως πέντε αντί για τέσσερις ημέρες εάν συμπεριληφθούν έως δύο αργίες.

β) Στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό.

• Προβλέπεται η σύμπραξη συνεργασία σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών με σχολεία και άλλης διεύθυνσης, ακόμη και διαφορετικών περιφερειακών διευθύνσεων, αντί με σχολεία της ίδιας μόνο διεύθυνσης.

• Για τις εκδρομές του εσωτερικού, ο ελάχιστος αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών είναι ένας για κάθε 25 μαθητές, ενώ για τις εκδρομές του εξωτερικού ένας για 20 μαθητές.

«Η σημερινή απόφαση συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, μείωσης γραφειοκρατίας και απλοποίησης των διαδικασιών. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας την απαιτούμενη ευελιξία, διατηρώντας όμως όλες τις δικλίδες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των εκδρομών και μετακινήσεων. Αντικειμενικός στόχος, ο εμπλουτισμός των δράσεων και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου», ανέφερε το υπουργείο.

Τροφική δηλητηρίαση σε πενθήμερη

«Ξινή» βγήκε σε μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές, Λυκείου από τη Ρόδο η πενθήμερη εκδρομή στην Πράγα. Συγκεκριμένα, 17 μαθητές υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση η οποία μετατράπηκε σε ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Oπως εξήγησαν οι καθηγητές που συνόδευαν τους μαθητές, η δηλητηρίαση αποδίδεται στο δείπνο που πήραν τα παιδιά τη δεύτερη ημέρα της διαμονής τους στο ξενοδοχείο. Το μενού περιελάμβανε κοτόπουλο. Οταν καθηγητές αλλά και μαθητές μίλησαν για περίεργη μυρωδιά του κοτόπουλου, οι υπεύθυνοι της κουζίνας την απέδωσαν στο λάδι με το οποίο είχε μαγειρευτεί το πιάτο.

Ωστόσο, την επόμενη μέρα αρχικά μία μαθήτρια και μία καθηγήτρια εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, ενώ ακολούθησαν τα υπόλοιπα παιδιά. Οι καθηγητές ζήτησαν να εξετάσει τους ασθενείς γιατρός, όμως οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου τους αρνήθηκαν, συστήνοντάς τους να πάνε σε νοσοκομείο. Εκεί η ταλαιπωρία συνεχίστηκε με τη σχεδόν τρίωρη αναμονή τους έως ότου εξεταστούν οι μαθητές, και τους χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Πλέον, το εκδρομικό team έχει επιστρέψει στη Ρόδο. 

www.kathimerini.gr

Τέλη κυκλοφορίας 2021…

Τέλη κυκλοφορίας: Προς το 2021 οι αλλαγές – Τι εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Το ΥΠΟΙΚ εξετάζει «παράταση» για περισσότερο χρόνο μελέτης για αλλαγές που θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Για το 2021 φαίνεται να δρομολογούνται οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το Capital.gr.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το δημοσίευμα η λύση αυτή εξετάζεται από το ΥΠΟΙΚ προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος μελέτης για αλλαγές που θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά προς την κατεύθυνση ενός δικαιότερου συστήματος.

Η Ελλάδα βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένη να υπολογίζει τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων βάσει του νέου προτύπου μέτρησης των ρύπων, του λεγόμενου WLTP. Το νέο πρότυπο είναι πολύ πιο αυστηρό στον υπολογισμό των εκπεμπόμενων ρύπων και έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, με διάταξη που κατατέθηκε στο τέλος του έτους δόθηκε παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την ψήφιση της παράτασης στο υπουργείο Οικονομικών συστήθηκε ειδική επιτροπή προκειμένου να μελετήσει τις αλλαγές που θα συνόδευαν την καθιέρωση του νέου προτύπου μέτρησης των ρύπων. Ωστόσο, η παράταση λήγει στο τέλος του μήνα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ριζικές αλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν στα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι στο τέλος του 2020 για την επόμενη χρονιά. Ο λόγος είναι ότι δεν βρέθηκαν λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από φέτος χωρίς να προκαλέσουν αιφνιδιασμό και αναταράξεις στην αγορά αυτοκινήτων και τους ιδιοκτήτες ΙΧ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών:

– στα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά έως και τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να υπολογίζονται βάσει του κυβισμού και του πρώτου έτους κυκλοφορίας τους. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να γίνουν μικρές αυξομειώσεις. Έτσι η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών ΙΧ, με δεδομένο ότι ο ελληνικός στόλος οχημάτων είναι γερασμένος, θα συνεχίσει να πληρώνει τα ίδια τέλη που πλήρωσε και πέρυσι

– στα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά τα τέλη κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να υπολογίζονται βάσει των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα με βάση την κλίμακα που ήδη ισχύει

– στα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά θα εφαρμοστεί το νέο πρότυπο, το WLTP. Σε γενικές γραμμές τα τέλη που θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτής της κατηγορίας δεν θα διαφέρουν σημαντικά από αυτά που πληρώνουν όσοι έχουν όχημα που πρωτοκυκλοφόρησε από τον Νοέμβριο 2010 και μετά.

Με την παραπάνω λύση θεωρούν στο ΥΠΟΙΚ ότι δεν θα παρουσιαστούν αναταράξεις στην αγορά ΙΧ και δεν θα προκληθεί δυσφορία στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Πηγή: Capital.gr/Σπύρος Δημητρέλης www.thetoc.gr

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα…

Πόσο κοστίζει η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα;

Συμφέρει ή όχι;

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις κυβερνήσεις που θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Ο σημερινός χρήστης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξ ορισμού προβάλλεται ως άτομο ευαισθητοποιημένο που πρωτοπορεί στις εξελίξεις. Η οικονομία της ενέργειας, η καθαρή ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα και η μείωση των θορύβων που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο αποτελούν εθνικούς στόχους, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση όλων μας στην παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.

Όμως το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά είναι πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζονται το βράδυ στο σπίτι ή στο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης αν αναφερόμαστε για εταιρικούς στόλους. Σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση συστημάτων φόρτισης Επιπέδου 2, που φορτίζουν λίγο πιο γρήγορα από την απλή παροχή του σπιτιού μας στοιχίζουν από 600 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την μάρκα, ενώ σε αυτή την τιμή θα πρέπει να βάλουμε και το κόστος εγκατάστασης που γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και στοιχίζει περίπου 300 ευρώ.

Σημαντική επισήμανση αποτελεί ότι η απλή ολονύκτια φόρτιση στο σπίτι δεν χρειάζεται κανένα είδους φορτιστή και η κατανάλωση της ενέργειας είναι αυτή ακριβώς που θα «γράψει» ο μετρητής του ηλεκτρικού παρόχου.

Με τις ισχύουσες τιμές να αναφέρουμε ότι σ’ ένα οικιακό τιμολόγιο χρεώνεται 0,11 ευρώ κάθε kWh, ενώ παράλληλα υπάρχουν και άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση και αυξάνουν την τιμή περίπου κατά 50%, ανεβάζοντας την τιμή κάθε kWh στα 0,165 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που καταναλώνει 20 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα διαδρομής θα απαιτήσει για τη διαδρομή αυτή ενέργεια αξίας 3,30 ευρώ. Δηλαδή την τιμή δύο λίτρων βενζίνης. Όμως σε περίπτωση που μιλάμε για ένα ενεργειακά μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που χρειάζεται από 13 kWh έως και 16 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα, το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά και είναι μειωμένο περίπου κατά 30% περίπου. Αν παράλληλα αξιοποιηθεί για τη φόρτιση το μειωμένο νυκτερινό τιμολόγιο, τότε έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι μπορεί να επιλεγεί και άλλο πάροχος που ενδεχόμενα να είναι φθηνότερος, μέσα στο φάσμα της ελεύθερης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η αξία της ενέργειας που θα δαπανηθεί θα εντοπίζεται στην αξία ενός λίτρου βενζίνης για να διανύσει 100 χιλιόμετρα. Τιμή υπερβολικά χαμηλή, αν αναλογιστούμε ότι ακόμη και τα αυτοκίνητα πόλης έχουν καταναλώσεις πάνω από τα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν αυτονομία περίπου 50-60 χιλιομέτρων και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλης μερίδας οδηγών σε ημερήσιες αποστάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί για ανεφοδιασμό ένας από τους εγκατεστημένους στη χώρα μας ταχυφορτιστής συνεχούς ρεύματος στο εθνικό μας δίκτυο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Οι ταχυφορτιστές είναι συνήθως ισχύος 50 kW και για να γεμίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διαθέτει συσσωρευτή χωρητικότητας 40 kWh με αντίστοιχη αυτονομία περίπου 270 χιλιομέτρων, θα χρειαστεί περίπου 45 λεπτά. Σήμερα μια συμβολική τιμή χρέωσης για κάθε kWh σε αυτούς τους ταχυφορτιστές είναι περίπου 0,25 ευρώ. Ετσι για να γεμίσει ο συσσωρευτής από το 20% της χωρητικότητας θα πρέπει να δαπανήσει περίπου 11.25 ευρώ (45λεπτά Χ0,25 ευρώ), ενώ με το που θα μπει το καλώδιο φόρτισης στο αυτοκίνητο, υπάρχει πάγιο 2,5 ευρώ. Έτσι το κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι πολλαπλάσιο από το ποσό που θα δαπανήσει ο οδηγός αν θα το φορτίσει στο σπίτι του. Όμως και σε αυτό το επίπεδο τα πράγματα θα αλλάζουν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, αφού θα υπάρξουν αρκετοί πάροχοι που μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς θα παρέχουν μειωμένο κόστος ενέργειας.

Τέλος, είναι διαπιστωμένο και αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των οδηγών που έχουν οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ότι μετά δεν διανοούνται καν να επιστρέψουν σε κάποιο βενζινοκίνητο ή ντιζελοκίνητο όχημα. Και με δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν ταχυφορτιστές που θα φορτίζουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο γρηγορότερα, άρα και φθηνότερα που θα κάνουν περίπου 30 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση, δηλαδή όσο διαρκεί περίπου ένας καφές, η ηλεκτροκίνηση φαίνεται ότι αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα.

Γιάννης Μακρής www.ogdoo.gr

Αλματώδης αύξηση στις νέες μολύνσεις…

Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού: Γιατί είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Αλματώδης αύξηση στις νέες μολύνσεις από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, τον ιό HIV και την ιογενή ηπατίτιδα, καταγράφεται διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, όπως προκύπτει από την τελευταία συνάντηση για τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την περίοδο 2016 – 2021.

Η διαπίστωση αυτή κάνει ακόμα πιο σημαντική και επίκαιρη τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού (13 Φεβρουαρίου) που καθιερώθηκε ως μια ημερομηνία ορόσημο στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να κάνει «συνείδηση όλων μας» τη χρήση προφυλακτικών, ως μέσο ατομικής ευθύνης και κοινωνικής συμπεριφοράς, για την πρόληψη κάθε παρενέργειας σχετικής με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ).

Συγκεκριμένα τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον ΕΟΔΥ και που αφορούν τις ηλικίες από 15 έως 49 ετών, δείχνουν 357.000.000 νέες μολύνσεις από Σ.Μ.Ν, εστιάζοντας εκτός από τον ιό HIV/AIDS και τις ηπατίτιδες, σε τρείς λοιμώξεις που απαιτούν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση (Γονόρροια, Σύφιλη & HPV).

«Η καταγεγραμμένη αλματώδης αύξηση των ΣΜΝ στο γενικό πληθυσμό, δημιουργεί την ανάγκη παρέμβασης με στοιχεία κατεπείγοντος χαρακτήρα, προκειμένου να περιορίσουμε την περαιτέρω εξάπλωσή τους και να αυξήσουμε το ποσοστό εξέτασης του πληθυσμού για τα συγκεκριμένα νοσήματα, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη θεραπεία», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στη Κοινότητα του ΕΟΔΥ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, σχετικά με νοσήματα καθώς και την αναγνώριση των επικίνδυνων συμπεριφορών και ιδιαίτερων παραγόντων που προσδιορίζουν τη μετάδοση του HIV/AIDS και ΣΜΝ, τη γρηγορότερη διάγνωση αυτών, τα μέσα πρόληψης, την ατομική ευθύνη και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να είναι κοινά αποδεκτές και αποτελεσματικές σε όλο το φάσμα των κοινωνικών ομάδων.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Kοινότητα πραγματοποιεί καμπάνια ενημέρωσης τη 13η Φεβρουαρίου και 14η Φεβρουαρίου που περιλαμβάνει:

– Εξέταση rapid test για τον HIV με συμβουλευτική πριν και μετά, μέσω της κινητής μονάδας του ΕΟΔΥ στην περιοχή Γκάζι- Μετρό Κεραμικός από τις 15:30 έως και 22:30 στις 13 Φεβρουαρίου.

– Οργάνωση σύντομων εργαστηρίων στους χώρους του SIMIOplus σχετικά με την ασφαλή χρήση του προφυλακτικού και προβολή ενημερωτικού slideshow στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

– Πρόγραμμα δρόμου σε café/bar στο γενικό πληθυσμό στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Γιάννης Μακρής www.ogdoo.gr

Μπαίνουν μαθήματα αγγλικών από το νηπιαγωγείο…

Την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή μαθημάτων αγγλικών αλλά και γυμναστικής από το νηπιαγωγείο προανήγγειλε η Ν. Κεραμέως. Αντιδράσεις από δασκάλους

Αγγλικά και Φυσική Αγωγή μπαίνουν από την επόμενη σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία όλης της χώρας. Την απόφαση αυτή  προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Σε δηλώσεις της στον Antenna η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία έχουν χρόνια να επικαιροποιηθούν.

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι η διδασκαλία των αγγλικών δεν θα έχει την αυστηρή μορφή μαθήματος αλλά κυρίως βιωματικών διαδραστικών διαδικασιών, όπως γίνεται στις περιπτώσεις των εικαστικών και της μουσικής, και θα συνοδευτεί από ενισχυτικό υλικό διδασκαλίας για τους νηπιαγωγούς.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την ένταξη θεματικών για την κυκλοφοριακή αγωγή, την επιχειρηματικότητα, την πολιτική προστασία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την αειφόρο ανάπτυξη και τις Α’ Βοήθειες που αθ ενταχθούν πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο του 2020 στα σχολεία.

Αντιδρά η ομοσπονδία των δασκάλων

«Στο νηπιαγωγείο δεν υφίστανται διακριτά αντικείμενα μάθησης, αλλά πλαίσια ανάπτυξης δραστηριοτήτων που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα και αποτελεσματικά για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, ενώ η ΔΟΕ συμπληρώνει: «Με αυτόν τον τρόπο η πρώτη γνώση γίνεται κατακερματισμένη γνώση και παραγκωνίζονται τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης σταθερού προσώπου», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ σχετικά με το ενδεχόμενο εισαγωγής ειδικοτήτων στο νηπιαγωγείο.

www.thetoc.gr

Δίκτυα παραπληροφόρησης μέσω Facebook…

Το Facebook, που επιχειρεί να εντείνει τον αγώνα του κατά της προσπάθειας χειραγώγησης μέσω των υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε τρεις νέες απόπειρες επηρεασμού της κοινής γνώμης, η μία εκ των οποίων συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Εργαζόμαστε διαρκώς για να εντοπίζουμε και να αναχαιτίζουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα επειδή δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας για τη χειραγώγηση των ανθρώπων», σημείωσε ο Ναθάνιελ Γκλέιτσερ, ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας του Facebook. «Κάνουμε προόδους όμως όπως έχουμε ήδη πει, πρόκειται για μια διαρκή πρόκληση», πρόσθεσε.

Η πρώτη «επιχείρηση» χειραγώγησης προερχόταν από τη Ρωσία και στόχευε κυρίως την Ουκρανία αλλά και άλλες γειτονικές χώρες. Εντοπίστηκαν 78 λογαριασμοί, 11 σελίδες και 29 ομάδες που δρούσαν μέσω του Facebook αλλά και άλλοι 4 λογαριασμοί στο Instagram (ιδιοκτησίας επίσης του Facebook). «Ορισμένοι από τους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονταν να ανήκουν σε πολίτες δημοσιογράφους και επιχειρούσαν να έλθουν σε επαφή με δημοσιογράφους, φορείς λήψεις αποφάσεων και άλλα δημόσια πρόσωπα της περιοχής», επισήμανε η εταιρεία. Σύμφωνα με την έρευνά της, οι λογαριασμοί συνδέονταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το δεύτερο δίκτυο λειτουργούσε από το Ιράν και επικεντρωνόταν στις ΗΠΑ, με 6 λογαριασμούς στο Facebook και 5 στο Instagram. Οι χρήστες μοιράζονταν μεταξύ τους άρθρα για τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων όπως οι εκλογές στις ΗΠΑ, ο χριστιανισμός, οι ιρανοαμερικανικές σχέσεις και η αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

Το τρίτο δίκτυο λειτουργούσε από το Βιετνάμ και τη Μιανμάρ και στόχευε στον πληθυσμό της δεύτερης. Σε 13 λογαριασμούς και 10 σελίδες στο Facebook ασκούσε κυρίως κριτική στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Μιανμάρ. Οι λογαριασμοί αυτοί φαίνεται ότι ανήκαν σε δύο ανταγωνίστριες εταιρείες και σε μία εταιρεία δημοσίων σχέσεων.

www.thetoc.gr

1 131 132 133 134 135