Οι προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων

Καθοριστικό χτύπημα στην προσπάθεια της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων και να δημιουργήσει με άλλους φορείς ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων σταθμών ταχυφορτιστών είναι η πανδημία. Οι συνέπειές της ήρθαν να προστεθούν στις παρενέργειες που δημιουργεί η οικονομική κρίση που πλήττει όλο τον κόσμο.

Παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εξακολουθούν να ξοδεύουν απίστευτα ποσά και από τα μετρητά τους, για να ξεκινήσουν πάλι οι προσπάθειες που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, μετά το πρώτο lockdown.

Κίνηση χωρίς ρύπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προτίθεται να αναθεωρήσει την οδηγία για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFID). Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) θεωρεί ότι η επερχόμενη αναθεώρηση AFID είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρώπης για την απαλλαγή από τον άνθρακα και την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στον τομέα των μεταφορών.

Η επίτευξη οποιουδήποτε στόχου CO2 μετά το 2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα υποδομής για οχήματα εναλλακτικής ισχύος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ACEA καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει γρήγορα την αναθεώρηση AFID, θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και να επικεντρωθεί στην ταχεία εφαρμογή.

Επενδύσεις σε υποδομές

Η ανάγκη για εντατικότερες επενδύσεις σε υποδομές για οχήματα εναλλακτικής ισχύος ήταν επίσης ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης όταν οι στόχοι του 2025 και 2030 για το CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα ορίστηκαν το 2019.

Ωστόσο, έχοντας κατά νου τις πολύ υψηλότερες (συνολικές) φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υπάρχει τώρα ακόμη μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των απαιτήσεων υποδομής για όλα τα εναλλακτικά καύσιμα με σκοπό την επιτυχή μετάβαση σε χαμηλά και μηδέν μεταφορά εκπομπών στην Ευρώπη.

Ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει νέα πρότυπα για ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών στην Ευρώπη για να εξασφαλίσει καλές συνθήκες ανάπαυσης για τους Ευρωπαίους οδηγούς φορτηγών.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να απελευθερωθεί ο άνθρακας από τον τομέα των οδικών μεταφορών για να επιτευχθεί ουδετερότητα στο κλίμα το 2050, τα πρότυπα που προτείνει η Επιτροπή δεν λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες των φορτηγών μηδενικών εκπομπών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ένωσε τις δυνάμεις της με 28 άλλους ενδιαφερόμενους από περιβαλλοντικές ΜΚΟ έως φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών για να γράψει μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ για να εκφράσει αυτές τις ευρείες ανησυχίες.

Αυξήθηκαν τα ηλεκτρικά

Τύποι καυσίμων νέων αυτοκινήτων: βενζίνη 51,9%, ντίζελ 29,4%, ηλεκτρικό μερίδιο αγοράς 7,2% δεύτερο τρίμηνο 2020. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικά φορτισμένων οχημάτων αυξήθηκε στο 7,2% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, σε σύγκριση με το μερίδιο 2,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η συνολική μείωση των ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 επηρέασε ιδιαίτερα τα τμήματα ντίζελ και βενζίνης, αν και μαζί εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των πωλήσεων αυτοκινήτων.

Μόνο το 0,3% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Κλιματική ουδετερότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) σημειώνει το «Σχέδιο Στόχων για το Κλίμα του 2030» που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αυτοκινητοβιομηχανία υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, και θέλει να διαδραματίσει τον ρόλο της για να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος.

Πυκνό δίκτυο

Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν ένα πυκνό δίκτυο σημείων χρέωσης και σταθμών ανεφοδιασμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (με δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη), σε συνδυασμό με οικονομικά βιώσιμα συστήματα κινήτρων, έτσι ώστε η κινητικότητα μηδενικών εκπομπών να μπορεί να γίνει μια προσιτή και προσιτή επιλογή για όλους τους Ευρωπαίους. Επιπλέον, για να υποστηρίξει τη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, όλοι οι ενεργειακοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν σε ένα ισχυρότερο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) που εφαρμόζει μια τιμή άνθρακα σε επίπεδο που οδηγεί σε πραγματικές αλλαγές.

Όσον αφορά τους στόχους για εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι παράγοντες ενεργοποίησης πράγματι παραδίδονται και ενισχύονται, προτού επιστρέψει στην επιτροπή σχεδιασμού για να αυξήσει στόχους που είχαν τεθεί μόνο πέρυσι.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ αφιερώνει μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού ύψους 60,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των εκπομπών του CO2. Πράγματι, λόγω αυτών των επενδύσεων, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με ηλεκτρική κίνηση στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 110% από 218.083 το 2017 σε 458.915 πέρσι. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε υποδομές υπολείπονται αυτής της ανάπτυξης. Κατά την ίδια περίοδο, για παράδειγμα, ο αριθμός σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκε μόνο κατά 58%.

Οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στη σημερινή πρόταση της Επιτροπής θα απαιτήσουν τεράστιες πρόσθετες επενδύσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία, την ίδια στιγμή που η βιομηχανία έχει πληγεί από την κρίση του κορονoϊού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και η Eurelectric χαιρετίζουν την εστίαση στην υποδομή για ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα στο σχέδιο αποκατάστασης κορονoϊού που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρηματοδότηση δημόσιων σημείων φόρτισης

Οι ενώσεις υποστηρίζουν τον στόχο της χρηματοδότησης 1 εκατομμυρίου δημόσιων σημείων χρέωσης που αναφέρονται στο σχέδιο. Ωστόσο, σημειώνουν ότι αυτός ο στόχος ήταν ήδη μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ότι πέφτει πολύ κάτω από αυτό που θα απαιτηθεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, περίπου το 2030 θα χρειαστούν περίπου 2,8 εκατομμύρια διαθέσιμα στο κοινό σημεία χρέωσης περίπου 15 φορές περισσότερα από όσα ισχύουν σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάπτυξη υποδομής (ιδίως σε ολόκληρο τον πυρήνα και τα ολοκληρωμένα δίκτυα και στις αστικές περιοχές) θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα σημεία αναφοράς για τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων που έχει θέσει η ΕΕ για τα 2025 και 2030 και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατηγορίες ισχύος φόρτισης σημεία και τις ικανότητες φόρτισης των οχημάτων.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία, για παράδειγμα, έχουν διαφορετικές ανάγκες από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα όσον αφορά την υποδομή, λόγω της υψηλότερης ζήτησης ισχύος και ενέργειας, καθώς και του ειδικού χώρου, του χώρου στάθμευσης (για χρέωση μίας νύχτας) και των απαιτήσεων πρόσβασης.

Για την ενίσχυση της ζήτησης μετά τη δραματική κατάρρευση των πωλήσεων οχημάτων που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ προβλέπει επίσης την προώθηση ανανέωσης καθαρών στόλων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

www.naftemporiki.gr

Στο νεκροταφείο των Σοβιετικών πυρηνικών υποβρυχίων Όλοι φοβούνται ένα νέο Τσερνόμπιλ σε slow motion, στο βυθό της θάλασσας.

Υπάρχουν ακόμη κάποια απομεινάρια του Ψυχρού Πολέμου που απειλούν ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον. Στη Ρωσία και τις ακτές της θάλασσα του Μπάρεντς η αλιεία έχει μειωθεί δραστικά εδώ και καιρό. Όχι επίσημα αλλά μετά από πρωτοβουλία των ίδιων των ντόπιων ψαράδων, που όπως και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών παρακολουθούν εδώ και αρκετά χρόνια δύο παλιά Σοβιετικά πυρηνικά υποβρύχια να σαπίζουν, ενδεχομένως απελευθερώνοντας και μικρές, προς το παρόν, ραδιενεργές ποσότητες στο νερό. 

Οι τοπικοί φορείς και διάφορες περιβαλλοντικές ομάδες έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς τα ανώτερα κλιμάκια, κάνοντας λόγο για μία επερχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή. Η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται να δουλεύει πάνω στο ζήτημα και την επίλυσή του, προτού προκύψει αυτό που όλοι φοβούνται: Ένα Τσερνόμπιλ σε slow motion, στο βυθό της θάλασσας. 

Πίσω στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η Σοβιετική Ένωση κατασκεύασε περίπου 400 πυρηνικά υποβρύχια. Η πλειοψηφία αυτών είτε παροπλίστηκε και διαλύθηκε είτε συνεχίζει μέχρι σήμερα να ανήκει στο ρωσικό στόλο. Κάποια από αυτά τα υποβρύχια όμως βρίσκονται παγιδευμένα σε επισφαλείς συνθήκες στα βορειοδυτικά της Ρωσίας, εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Το πραγματικά επικίνδυνο σημείο της όλης κατάστασης είναι πως φέρουν μικρές ή μεγαλύτερες ποσότητες ουρανίου. Όπως αναφέρει το BBC γίνονται προσπάθειες να “σφραγιστούν” και να αποσυρθούν δύο από αυτά, τα K-27 και K-159.

Το K-27 ήταν ένα πρωτότυπο της Σοβιετικής Ένωσης που ήταν εξοπλισμένο με ένα ζευγάρι πειραματικών πυρηνικών αντιδραστήρων VT-1 στο τροποποιημένο κύτος του, που χρησιμοποιούσαν ψυκτικό υγρό μέταλλο (μόλυβδος κ.α.). Το 1968 είχε προκαλέσει ένα ατύχημα, κατά την διάρκεια του οποίου 9 στρατιώτες έλαβαν θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας. Το υποβρύχιο τελικά βυθίστηκε οριστικά κοντά στο ρωσικό νησί Novaya Zemlya, το 1982, με τον αντιδραστήρα του όμως να παραμένει πάνω στο παροπλισμένο σώμα του. 

Στο νεκροταφείο των Σοβιετικών πυρηνικών υποβρυχίων

Το K-159 είχε μία μάλλον τυπική “καριέρα” στο Σοβιετικό Ναυτικό, προτού αποσυρθεί από τον στόλο το 1989. Το 2003 ωστόσο, κατά τη διάρκεια του οριστικού παροπλισμού του βυθίστηκε, παρασύροντας στο θάνατο επίσης 9 ναύτες. Παραμένει μέχρι και σήμερα στο ίδιο σημείο, φέροντας επάνω του τον αντιδραστήρα του, όπως και το K-27. Περιβαλλοντολόγοι τόσο στη Ρωσία όσο και τη Νορβηγία (την άλλη χώρα που βρέχεται από τη θάλασσα του Μπάρεντς) φοβούνται πως αργά ή γρήγορα οι αντιδραστήρες και των δύο υποβρυχίων θα καταρρεύσουν, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας.

Οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  αυξημένη ακτινοβολία προς τα τοπικά οικοσυστήματα και απαγόρευση της αλιείας και του κυνηγιού. Συγκεκριμένα, τα αποθέματα γάδου και μπακαλιάρου στη θάλασσα του Μπάρεντς αποφέρουν στην τοπική οικονομία περίπου 1,5 δισ. δολάρια. Πλέον, βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.

Η ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία, Rosatom, θεωρητικά έχει το καθήκον να εξασφαλίσει τα μέσα, δεν διαθέτει όμως επαρκή χρηματοδότηση. Κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Στην πραγματικότητα, έχει ήδη ξεκινήσει ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο. 

Από: Esquire IT

esquire.com.gr

Bloody Mary αλλά με τσίπουρο

Bloody Mary αλλά με τσίπουρο. To Big Fat Greek Mary του Αλέξανδρου Γκικόπουλου θα κάνει νοστιμότερες τις Κυριακές σου. Και όχι μόνο αυτές…

Πίσω στο 2016 και το Athens Bar Show, ο σημαντικότερος ακαδημαϊκός του spirits industry παγκοσμίως,  Steve Olson, μιλούσε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό όντας προσκεκλημένος της ελληνικής έκδοσης του Difford’s Guide. Κεντρικό θέμα του σεμιναρίου του ήταν το “πιο υποτιμημένο απόσταγμα του πλανήτη” (The most underestimated spirit in the world). Μιλούσε φυσικά για το τσίπουρο. 

Λίγα χρόνια μετά, μία ομάδα κορυφαίων Ελλήνων εκπροσώπων από τον χώρο του μπαρ (Θάνος Προυναρούς του Baba Au Rum, Δημήτρης Κιάκος από το The Gin Joint και το Λοκάλι, Κώστας Ιγνατιάδης από το ιστορικό Schumann’s Bar του Μονάχου και Νίκος Ταχματζής από το κορυφαίο Termini του Λονδίνου, Μάρφη Μπαλή, Χρήστος Χουσέας, Αλέξανδρος Γκικόπουλος, Άρης Μακρής, Γιάννης Πετρής, Θοδωρής Πύριλλος) δημιούργησε ένα τσίπουρο από bartenders για bartenders ή πιο ορθά ένα ποτό από bartenders για την παγκόσμια κοινότητα των spirits. Το Ο/Purist ουσιαστικά είναι ένα προϊόν που θα αλλάξει την αντίληψη που είχες για το τσίπουρο, μία και για πάντα, αποτελώντας παράλληλα μία ακόμη σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη των ελληνικών αποσταγμάτων στην ευρύτερη κοινότητα του ποτού.  

Ο Bar Consultant Αλέξανδρος Γκικόπουλος λοιπόν προτείνει έναν από τους πιο εποικοδομητικούς τρόπους αξιοποίησής του, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Big Fat Greek Mary μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή του κλασικού Bloody Mary. “H ιδέα για το Big Fat Greek Mary μου ήρθε από εκείνα τα περίφημα ελληνικά κυριακάτικα τραπέζια, στα οποία τα φαγητά αρκούν συνήθως μέχρι την επόμενη Κυριακή. Αυτά τα τραπέζια μεγάλωσαν, ωρίμασαν. Και ωριμάσαμε και εμείς μέσα από αυτά, την ίδια στιγμή που αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε και ο τρόπος που μαγειρεύουμε για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και ο τρόπος που πίνουμε μαζί τους. Αυτό το ποτό είναι ουσιαστικά ένα καλωσόρισμα στο κυριακάτικο τραπέζι αλλά και η αφετηρία συζητήσεων με τους δικούς σου ανθρώπους. Πέραν τούτου, είναι και μια αρκετά όμορφη ιδέα για κάθε Sunday brunch menu” αναφέρει σχετικά με τη σύλληψη της συνταγής ο Αλέξανδρος Γκικόπουλος, προτού δώσει τα φώτα του στο Esquire.

Η συνταγή του Big Fat Greek Mary

Υλικά (για 4 άτομα)

 • 160 ml τσίπουρο Ο/Purist 
 • 40 ml φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού
 • 20 σταγόνες celery bitters
 • 200 ml ντοματίνια σε χυμό ντομάτας
 • 135 γρ. ντοματίνια
 • 200 ml χυμό ντομάτας
 • 40 γρ. φρέσκα σμέουρα 
 • 11 γρ. αλάτι
 • 5 ml Tabasco
 • 0,5 ml καυτερή σάλτσα Cholula Red
 • 1 γρ. λευκό πιπέρι
 • ελάχιστο πιπέρι σετσουάν 
 • 3 γρ. μαύρο πιπέρι
 • 14 ml Worcestershire Sauce
 • ελάχιστη καπνιστή πάπρικα
 • 20 ml κρασί Ruby Port
 • ένα μικρό κλαδάκι κόλιανδρου
 • ένα κλαδάκι σέλερι, περίπου 10 γρ.
 • 3,5 γρ. αλάτι με σέλινο
 • 3 ml χυμό λεμονιού
 • 3 ml χυμό πορτοκαλιού
 • 4 γρ. horseradish
 • 4 στικ σέλερι και 4 φλούδες λεμονιού για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

 1. Βάζεις όλα τα υλικά με το κόκκινο χρώμα στο μπλέντερ. Τα χτυπάς και αφού ομογενοποιηθεί το μείγμα το αδειάζεις σε μία μεγάλη κανάτα 1,5 λίτρου.
 2. Παίρνεις όλα τα υλικά με το πράσινο χρώμα, τα χτυπάς επίσης στο μπλέντερ και όταν ομογενοποιηθούν και αυτά, τα προσθέτεις στην κανάτα. 
 3. Προσθέτεις το τσίπουρο Ο/Purist, το φρεσκοστυμμένο χυμό λεμόνι και τα bitters. Ανακατεύεις όλα τα υλικά, προσθέτεις πάγο και ανακατεύεις και πάλι για περίπου 20”.
 4. Για το σερβίρισμα: Παίρνεις 4 highball ποτήρια και τοποθετείς σε αυτά τον πάγο (ιδανικά τις παγοκολόνες της Ice Up). Ισομοιράζεις το ποτό στα ποτήρια, προσθέτεις τα στικ σέλερι και ψεκάζεις με τα έλαια από τις φλούδες του λεμονιού.

Γράφει: Μπάμπης Δούκας esquire.com.gr

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή μας

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την πόλη της Λαμίας και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας τις τελευταίες ώρες καθώς και η σφοδρή βροχόπτωση, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων όπως διακοπές ρεύματος, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμύρες που προκλήθηκαν σε οικίες & επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του, όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία της υπηρεσίας (τηλ. 2231022112, 2231021395, φαξ. 2231030985, e-mail:info@fthiotidoscc.gr), προκειμένου να αναφέρουν τις ζημιές που τυχόν υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους, ώστε να καταγράψουμε τις φθορές και να διαβιβάσουμε τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δελτίο Τύπου

«Ιανός»: Αττική, Κορινθία και Αργολίδα αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά με τους παράγοντες της Πολιτικής Προστασίας και των άλλων συναρμόδιων φορέων για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα τελευταία δεδομένα του φαινομένου και θέματα αποκατάστασης των ζημιών από τις περιοχές που πέρασε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων, φαίνεται πως η κακοκαιρία θα πλήξει μέχρι το μεσημέρι την Αττική αλλά δεν φαίνεται ότι θα είναι πολύ έντονη.

Εντονότερα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού σε Κορινθία και Αργολίδα και αργότερα στις Κυκλάδες.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ετοιμότητα και ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού, που θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των επιπτώσεων του, αλλά και το συνεχιζόμενο πρόβλημα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων.

Στις περιοχές αυτές έχουν κοπάσει λίγο τα καιρικά φαινόμενα, συνεχίζεται όμως η αύξηση των υδάτων, στις πεδινές περιοχές, πιθανόν λόγω της υπερχείλισης των ποταμών και των χειμάρρων, γι’ αυτό όλος ο μηχανισμός είναι σε απόλυτη επιφυλακή για την προστασία πολιτών και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Από τις 10.30 γίνεται και δεύτερη σύσκεψη στην οποία θα συζητηθούν τεχνικά ζητήματα για την αποκατάσταση των προβλημάτων στις πληγείσες περιοχές, και κυρίως στα νησιά του Ιουνίου, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, καθώς και σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

www.naftemporiki.g

Ποιοι εργαζόμενοι εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα

Η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19 και κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνει η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

Έννοια ευπαθών ομάδων εργαζομένων

Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), υπάγονται οι εξής κατηγορίες:

1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.

1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.

1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).

1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.

1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.

1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.

1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).

1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντι-ροπούμενη κίρρωση).

1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.

1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1 – 1.1.4.

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση:

α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή

β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά www.dikaiologitika.gr

ΕΟΦ Προσοχή: Συμπλήρωμα διατροφής διαφημίζεται ως φάρμακο κατά της κώφωσης, δείτε ποιο είναι.

ΕΟΦ Προσοχή: Συμπλήρωμα διατροφής διαφημίζεται ως φάρμακο κατά της κώφωσης δείτε ποιο είναι…

Η εταιρεία που κυκλοφορεί το συμπλήρωμα διατροφής δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του προϊόντος MULTILAN ACTIVE NEW. Αναφέρει ότι το προϊόν, ενώ παρουσιάζεται ως συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο όμως δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο κατά της κώφωσης.

Το MULTILAN ACTIVE NEW διακινείται διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, σημειώνει ο ΕΟΦ.

ΕΟΦ - Προσοχή: Συμπλήρωμα διατροφής διαφημίζεται ως φάρμακο κατά της κώφωσης - Δειτε ποιο είναι

Επισημαίνεται ότι κατά την παραγγελία των προϊόντων μέσω των ιστοσελίδων, οι καταναλωτές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια έτοιμη φόρμα παραγγελίας, χωρίς να γνωρίζουν την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη του προϊόντος.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το MULTILAN ACTIVE NEW, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

www.thetoc.gr

ΕΡΤ2: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ (VIDEO) Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΕΡΤ2, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Μια μέρα για όλο τον κόσμο», μεταδίδει, στις 22:00, το επεισόδιο «21η Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ» και στις 23:00 την ξένη ταινία «Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει».

«21η Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ» – Α΄ τηλεοπτική μετάδοση

Δεν είναι μόνο οι πάσχοντες του Αλτσχάιμερ, οι οποίοι «κουβαλούν» το πρόβλημα υγείας. Είναι και οι οικογένειές τους, οι οικείοι τους. Όλοι εκείνοι, που στρατεύονται στο πλευρό τους, απλώς και μόνο επειδή δεν τους περνά από το μυαλό να κάνουν διαφορετικά. Η αγάπη αποκτά νέα όρια, οι σχέσεις επαναπροσδιορίζονται, η φροντίδα σημαίνει πια πολλά περισσότερα.

Η καθημερινότητα αποδεικνύει πως τίποτε πλέον δεν είναι αυτονόητο. Όλα δοκιμάζονται ξανά.

Υποστηρίζοντας τον άνθρωπό τους, οι φροντιστές γίνονται εφευρετικοί, ευέλικτοι και βρίσκουν διεξόδους, ώστε να διατηρούν την προσωπική τους ισορροπία και να αντλούν δύναμη για να αντεπεξέλθουν στο βαρύ φορτίο που τους έτυχε.

Το επεισόδιο αποδίδει φόρο τιμής στους ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο αλλά και στους φροντιστές τους, παρακολουθώντας από κοντά την καθημερινότητα δύο οικογενειών.

Η Ευαγγελία και η Ματίνα βρίσκονται στο πλευρό της μητέρας τους, της κυρίας Γιούλας, η οποία χρειάζεται πλέον 24ωρη φροντίδα, ενώ παράλληλα η κυρία Μαριάνθη, μια γυναίκα δυναμική, προσπαθεί να ενσωματώσει την ασθένεια του κυρίου Χρήστου, του συζύγου της, σε μια ζωή χωρίς πολλές απώλειες.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ αναδεικνύονται οι διαφορετικές διαστάσεις της νόσου, όπως και τρόποι που οι φροντιστές αντεπεξέρχονται σ’ αυτήν. Η προηγούμενη ζωή δεν υπάρχει πια. Οι ρυθμοί και οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και η ζωή προχωρά κυλώντας πάνω σε μία διαφορετική κανονικότητα.

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2020.
Σκηνοθεσία – σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου
Αρχισυνταξία – Δημοσιογραφική έρευνα: Βασιλική Χρυσοστομίδου
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μισουρίδης
Μοντάζ: Ευγενία Παπαγεωργίου
Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας
Μουσική επιμέλεια: Κατερίνα Κωνσταντούρου

«Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει»

Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2014.
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός Γουεστμόρλαντ.
Σενάριο: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός Γουεστμόρλαντ (βασισμένο στο best seller της Λίσα Γκένοβα).
Διεύθυνση φωτογραφίας: Ντένις Λενουάρ.
Μοντάζ: Νίκολας Σοντέρζ.
Μουσική: Ιλάν Εσκερί.
Παίζουν: Τζούλιαν Μουρ, Κρίστεν Στιούαρτ, Άλεκ Μπόλντουιν, Κέιτ Μπόσγουορθ, Χάντερ Πάρις.
Διάρκεια: 92΄

Υπόθεση: Η δρ Άλις Χόουλαντ έχει τα πάντα. Είναι μία καταξιωμένη ακαδημαϊκός Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μία ευτυχισμένη σύζυγος και μητέρα τριών, μεγάλων πια, παιδιών. Όταν η μνήμη της αρχίζει να την προδίδει, αρχικά δεν δίνει σημασία. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά όταν χάνεται στην ίδια της τη γειτονιά, ενώ όλο και συχνότερα ξεχνάει ονόματα και καταστάσεις. Ο προσωπικός της αγώνας με αντίπαλο τη μη αναστρέψιμη νόσο του Αλτσχάιμερ μόλις αρχίζει.

Mε πρωταγωνίστρια την καθηλωτική Τζούλιαν Μουρ, το «Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει» είναι βασισμένο στο best seller της Λίσα Γκένοβα.

Η ιστορία πραγματεύεται με διεισδυτικό τρόπο τη συγκλονιστική πορεία μιας δυναμικής και νέας γυναίκας που προσβάλλεται αναπάντεχα από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και τις συνέπειες που έχει αυτό στη ζωή, την προσωπικότητα και την οικογένειά της.

Στο πλευρό της Τζούλιαν Μουρ ξεχωρίζουν ο Άλεκ Μπάλντουιν, η Κέιτ Μπόσγουορθ, καθώς και η αιφνιδιαστικά ώριμη Κρίστεν Στιούαρτ, σε έναν ρόλο που της δίνει την ευκαιρία να ξετυλίξει τις πραγματικές της υποκριτικές ικανότητες.

Την ταινία σκηνοθετεί το διακεκριμένο δίδυμο των Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ και Γουός Γουεστμόρλαντ (το φιλμ τους «Quinceañera» απέσπασε το 2006 το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Σάντανς), προσεγγίζοντας το συγκινητικό θέμα της ταινίας με αρτιότητα και ευαισθησία.

Βραβεία & Διακρίσεις
Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Τζούλιαν Μουρ), 2015
Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα, 2015
Broadcast Film Critics Association, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, 2015
National Board of Review, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, 2015
Hollywood Film Awards, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, 2014
San Francisco Film Critics Circle, Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, 2014
Επίσημη Συμμετοχή στο Toronto Film Festival

Κώστας Μπαλαχούτης www.ogdoo.gr

«Να ξαναχτίσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος»: Το συγκλονιστικό κείμενο της Αρουντάτι Ρόι

«Να ξαναχτίσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος»: Το συγκλονιστικό κείμενο της Αρουντάτι Ρόι…

«Είναι ο ιός που κατάφερε να εξαφανίσει τα διεθνή σύνορα, να ισοπεδώσει πληθυσμούς ολόκληρους και να βάλει σε παύση τον σύγχρονο κόσμο όπως τίποτα άλλο πιο πριν».

«Όταν συζητούσαμε για το καινούργιο μου βιβλίο με τον εκδότη μου στη Μεγάλη Βρετανία, Simon Prosser, με ρώτησε τι είχα στο μυαλό μου όταν έγραφα τη λέξη “Azadi”. Τότε χωρίς κανέναν δισταγμό του απάντησα “Ένα μυθιστόρημα”. Γιατί ένα μυθιστόρημα δίνει στον συγγραφέα όλη την ελευθερία να είναι όσο πολύπλοκος ή πολύπλοκη επιθυμεί. Να κινείται ανάμεσα στις λέξεις, τη γλώσσα, τον χρόνο, ανάμεσα στις κοινωνίες, τις κοινότητες, την πολιτική. Το μυθιστόρημα για μένα είναι ελευθερία με ευθύνη. Αληθινό, αδέσμευτo azadi ελευθερία». 

Έτσι ξεκινά το νέο κείμενο της σπουδαίας Ινδής συγγραφέως Αρουντάτι Ρόι στο The Paris Review, ένα κείμενο που ξεκινά από το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο  «Azadi: Freedom. Fascism. Fiction» (μία συρραφή κειμένων για το πώς η λογοτεχνία μπλέκεται με την αληθινή ζωή και τελικά γίνεται η ίδια η ζωή) και καταλήγει στην τεράστια, αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να αλλάξουμε τώρα τον κόσμο. Να τον δημιουργήσουμε από την αρχή. 

Όταν όλο αυτό θα έχει περάσει και ο κόσμος μας δεν θα είναι πια ο ίδιος θα πρέπει να αναρωτηθούμε από την αρχή τι θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και τι να αφήσουμε πίσω μας

«Ο κορονοϊός έχει φέρει μαζί του μία τελείως νέα, διαφορετική διάσταση στην έννοια της ελευθερίας», συνεχίζει η Ρόι. «Είναι ο Ελεύθερος Ιός που κατάφερε να εξαφανίσει τα διεθνή σύνορα, να ισοπεδώσει πληθυσμούς ολόκληρους και να βάλει σε παύση τον σύγχρονο κόσμο όπως τίποτα άλλο πριν από αυτόν. Φώτισε τις ζωές μας με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Μας ανάγκασε να αναρωτηθούμε για τα θεμέλια των κοινωνιών που έχουμε χτίσει, για τα όσα λατρεύουμε με πάθος και για εκείνα που έχουμε παραμερίσει. Όταν όλο αυτό θα έχει περάσει και ο κόσμος μας δεν θα είναι πια ο ίδιος θα πρέπει να αναρωτηθούμε από την αρχή τι θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και τι να αφήσουμε πίσω μας. Ίσως να μην έχουμε πάντα την επιλογή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας το ερώτημα. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε βαθιά τον κόσμο μας, να κατανοήσουμε το κακό που εμείς οι ίδιοι έχουμε προκαλέσει στον πλανήτη και τις τεράστιες αδικίες που συμβαίνουν σε ανθρώπους δίπλα μας και τις οποίες έχουμε απλά αποδεχθεί απαθείς».

Το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο  «Azadi: Freedom. Fascism. Fiction» (μία συρραφή κειμένων για το πώς η λογοτεχνία μπλέκεται με την αληθινή ζωή και τελικά γίνεται η ίδια η ζωή) καταλήγει στην τεράστια, αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να αλλάξουμε τώρα τον κόσμο. Να τον δημιουργήσουμε από την αρχή.  

Στη συνέχεια η Ρόι αναφέρεται στην προσωπική αγωνία της για το μέλλον της δικής της πατρίδας, της Ινδίας. Μίας χώρας που έχει υποφέρει τόσα πολλά και εξακολουθεί να βασανίζεται. Η πανδημία είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

«Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στην Ινδία με την οικογένεια του τον Φεβρουάριο του 2020, το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα είχε ήδη επιβεβαιωθεί. Ήταν στις 30 Ιανουαρίου και η κυβέρνηση δεν είχε δώσει καμία απολύτως σημασία. Είχαν περάσει κι όλας 200 ημέρες από τη στιγμή που το Jammu και το Kashmir αποσπάστηκαν από το ιδιαίτερο καθεστώς τους, χάνοντας την αυτονομία τους, ενώ δύο μήνες είχαν περάσει από την εντελώς παράλογη και παράνομη αντί-Μουσουλμανική νομοθεσία που έβγαλε εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους της χώρας Στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ ο κόσμος φορούσε μάσκες του Μόντι και του Τραμπ, τη στιγμή που ο τελευταίος ενημέρωσε τους Ινδούς πως παίζουν κρίκετ, γιορτάζουν το Diwali (ινδουιστική γιορτή) και κάνουν ταινίες Bollywood. Αισθανθ.ήκαμε τόσο ευγνώμονες που τα μάθαμε για τους εαυτούς μας. Μέσα σε όλα αυτά μας πούλησε και μερικά ελικόπτερα MH-60, τα οποία στοιχίζουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελάχιστες φορές στην ιστορία της η Ινδία έχει ξεφτιλιστεί δημοσίως τόσο πολύ».

Η αστυνομία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε μουσουλμανικές οικογένειες και μέλη της κυβέρνησης εξαπέλυαν απειλές σε μουσουλμάνες που έκαναν αθόρυβες, καθιστικές διαμαρτυρίες για το νέο νόμο. Γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε. Σπίτια, μαγαζιά και οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες.

«Λίγα μόλις μέτρα από την Προεδρική Σουίτα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου όπου διέμεινε ο Τραμπ και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό Μόντι, το Νέο Δελχί φλεγόταν. Η αστυνομία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε μουσουλμανικές οικογένειες και μέλη της κυβέρνησης εξαπέλυαν απειλές σε μουσουλμάνες που έκαναν αθόρυβες, καθιστικές διαμαρτυρίες για το νέο νόμο. Γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε. Σπίτια, μαγαζιά και οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και αστυνομικοί. Ακόμα περισσότεροι τραυματίστηκαν σοβαρά από σφαίρες. Τρομακτικά βίντεο από τα γεγονότα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Σε ένα από αυτά βαριά τραυματισμένοι νεαροί Μουσουλμάνοι βρίσκονται ξαπλωμένοι στο έδαφος και εξαναγκάζονται από αστυνομικούς να τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο. Τελικά ένας από αυτούς πεθαίνει από την πίεση του γκλομπ ενός αστυνομικού στον λαιμό του».

«Ο Τραμ δεν έκανε απολύτως κανένα σχόλιο για τη φρίκη που είδε να εξελίσσεται δίπλα του. Αντίθετα αναφέρθηκε στον Narendra Modi, στην πιο μισητή πολιτική φιγούρα που πέρασε από τη σύγχρονη Ινδία, με τον χαρακτηρισμό «Πατέρας του Έθνους». Μέχρι πρόσφατα αυτός ο χαρακτηρισμός άνηκε στον Γκάντι. Δεν είμαι φαν του Γκάντι, αλλά ακόμα και σε αυτόν δεν άξιζε κάτι τέτοιο. Όταν ο Τραμπ έφυγε η βία συνεχίστηκε για μέρες. Πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περίπου 300 μπήκαν στα νοσοκομεία με πάρα πολύ βαριά τραύματα. Χιλιάδες έχασαν τα σπίτια τους και οδηγήθηκαν σε κέντρα μεταναστών. Στη Βουλή ο υπουργός εσωτερικών έδινε συγχραρητήρια στον εαυτό του και στην αστυνομία».

«Και ενώ τα πτώματα βρισκόντουσαν ακόμα σωριασμένα στους δρόμους, μέσα στη βρωμιά, η ινδική κυβέρνηση αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Όταν ο Μόντι ανακοίνωσε διεθνές το lockdown στις 24 Μαρτίου, η Ινδία φανέρωσε τα τρομερά μυστικά της σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Τι βρίσκεται μπροστά μας. Να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο. Μόνο αυτό».

Μάγκυ Παπαχρήστου www.womantoc.gr

“Τι διάολο συνέβη το 1971;”

Η οικονομία των ΗΠΑ υπέστη μια θεμελιακή αλλαγή στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η αιτία αυτής της αλλαγής παραμένει αρκετά ασαφής.

Είναι αρκετά πιθανό ωστόσο οι αλλαγές στην ενεργειακή τεχνολογία να είχαν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν με αυτή τη μετάβαση κι αυτό μπορεί να μας δώσει σημαντικά μαθήματα για το οικονομικό μας μέλλον.

“Τι στο διάολο συνέβη το 1971;”

Ένας νέος ιστότοπος με τίτλο “Τι στο διάολο συνέβη το 1971;” λαμβάνει ολοένα και αυξανόμενη προσοχή.

Ο ιστότοπος είναι απίστευτα απλός απλώς μια τεράστια σειρά διαγραμμάτων που δείχνουν πώς οι οικονομικοί δείκτες έμοιαζαν να αλλάζουν δραματικά στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Για παράδειγμα, οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονταν σταθερά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, ωστόσο σημείωσαν κατακόρυφη πτώση μετά το 1973.

"Τι διάολο συνέβη το 1971;"
Χαμένες δεκαετίες όσον αφορά την πραγματική αύξηση των μισθών…

Μέρος της εξήγησης του φαινομένου ήταν πιθανώς ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, ένας εκ των παραγόντων που συμβάλλουν στην αύξηση των μισθών, επιβραδύνθηκε περίπου την ίδια περίπου.

Ωστόσο η παραγωγικότητα και οι αμοιβές άρχισαν επίσης να αποκλίνουν, ακόμη και όταν περιληφθούν στις δεύτερες και οι μη άμεσα μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Opinion
Η παραγωγικότητα των εργαζομένων εκτινάχθηκε μετά το 1970, όχι όμως και οι αμοιβές τους…

Ακολούθησε μια σειρά άλλων αλλαγών γύρω στο 1980 – αύξηση των ανισοτήτων, αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αύξηση των εμπορικών ελλειμμάτων, μείωση των επιτοκίων αποταμίευσης και ούτω καθεξής.

Αυτά αποδίδονται συχνά στις οικονομικές πολιτικές του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και δημοσιονομικών ελλειμμάτων, είχαν κάνει εμφανή τα σημάδια τους από την έναρξη της προηγούμενης δεκαετίας.

Πετρελαϊκό σοκ: Ο βασικός “ύποπτος”

Τι συνέβη λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ώστε να προκαλέσει μια τόσο μεγάλη και διαρκή διαρθρωτική αλλαγή στην οικονομία των ΗΠΑ;

Ένας προφανής υποψήφιος είναι το πετρελαϊκό σοκ του 1973. Ένας συνασπισμός αραβικών εθνών, θυμωμένων με τη δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου πολέμου, οργάνωσε ένα εμπάργκο πετρελαίου, οδηγώντας ξαφνικά τις τιμές του αργού, οι οποίες έως τότε ήταν ιδιαίτερα σταθερές, στον “ουρανό”.

Opinion
Η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου έγινε μόνιμη κατάσταση από τη δεκαετία του ’70 και εξής

Η πετρελαϊκή κρίση είναι ένας από τους βασικούς ύποπτους για την επιβράδυνση της παραγωγικότητας που άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και έλαβε τέλος στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος William Nordhaus, γράφοντας το 2004, διαπίστωσε ότι οι βιομηχανίες έντασης πετρελαίου αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα της επιβράδυνσης.

Ακόμη πιο θεμελιωδώς, το πετρελαϊκό σοκ πιθανότατα επηρέασε τους τύπους καινοτομιών που δημιουργούσαν οι επιστήμονες και οι εταιρείες.

Η κρίση δεν σήμανε απλώς αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Σήμανε επίσης ότι οι φορείς της καινοτομίας δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε φθηνή, εύκολα φορητή ενέργεια, η οποία θα ήταν διαθέσιμη στο διηνεκές.

Το πετρέλαιο αντιπροσώπευε μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τον άνθρακα. Ήταν πολύ φθηνότερο ως προς την εξόρυξη και τη μεταφορά του και είχε μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα. Αυτό επέτρεψε τεράστιες και ταχείες βελτιώσεις στις τεχνολογίες μεταφοράς, όπως των αεροπλάνων, των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ούτω καθεξής.

Όμως, μετά το 1973, αυτή η ενεργειακή “φλέβα χρυσού” δεν ήταν πλέον δεδομένη. Η ομαλή πρόοδος της βιομηχανικής τεχνολογίας προς μεγαλύτερες, γρηγορότερες και ισχυρότερες μηχανές, οι οποίες ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω της αποτυχίας της πυρηνικής ενέργειας να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, επιβραδύνθηκε απότομα το 1973.

Αντί να ψάξουν νέους τρόπους  να χρησιμοποιήσουν την πιο άφθονη από ποτέ ενέργεια, οι κατασκευαστές στράφηκαν προς την εξεύρεση τρόπων να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους.

Η παραγωγικότητα της μεταποίησης συνέχισε να αυξάνεται, ωστόσο ο κλάδος γινόταν ολοένα και λιγότερο σημαντικός για την οικονομία.

Opinion
Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ των ΗΠΑ από το 1947 έως το 2016

Η εκτίναξη του πληθωρισμού

Το πετρελαϊκό σοκ έδωσε επίσης πιθανότατα ώθηση στην αύξηση του πληθωρισμού. Οι τιμές είχαν αρχίσει να αυξάνονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ωστόσο μετά το 1973 ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε νέα ύψη.

Opinion
Η εκτίναξη του πληθωρισμού τη δεκαετία του ’70

Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) απάντησε στις πετρελαϊκές διαταραχές μετατοπιζόμενη προς μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, η οποία προκάλεσε μια αυτοεκπληρούμενη ανοδική πορεία των πληθωριστικών προσδοκιών.

Οι εργαζόμενοι πιθανόν να μην ήταν προετοιμασμένοι γι’ αυτόν τον επιταχυνόμενο πληθωρισμό. Εάν κοιτάξει κανείς ένα γράφημα με τις ονομαστικές ωριαίες αποδοχές που θα πει μη προσαρμοσμένες με βάση τον πληθωρισμό είναι εκπληκτικό το πόσο λίγο αλλάζει ο ρυθμός ανάπτυξης από έτος σε έτος.

Opinion
Η αύξηση των μισθών δεν αντιστοιχεί στις μεταβολές του κόστους ζωής ανά περίοδο

Αυτό υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι πολύ καλοί στη διαπραγμάτευση αυξήσεων με βάση το κόστος ζωής, επιτρέποντας μια απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισμού να οδηγήσει τους πραγματικούς μισθούς σε πτώση, ενώ οι αποδοχές αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την παραγωγικότητα.

Η οριστική θεραπεία για τον πληθωρισμό η αύξηση των επιτοκίων από τον πρόεδρο της Fed, Paul Volcker, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημιούργησε απότομη ύφεση, η οποία αύξησε την ανεργία και συνέβαλε επίσης στη μείωση των μισθών.

Έτσι, το πετρελαϊκό σοκ πρέπει, με βάση τη λογική, να είναι ο πρωταρχικός ύποπτος για την οικονομική αλλαγή που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι πιθανοί ένοχοι. Ο ένας είναι η συρρίκνωση του ποσοστού των εργαζόμενων που είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα και σωματεία, η οποία μείωσε σε μεγάλο βαθμό τη διαπραγματευτική τους δύναμη.

Opinion
Το σταθερά μειούμενο ποσοστό των οργανωμένων στα συνδικάτα εργαζόμενων

Ακόμη και εδώ, ωστόσο, η πετρελαϊκή κρίση θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο στην επιδείνωση της τάσης, συρρικνώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις βιομηχανίες μεταποίησης και εξόρυξης, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική δύναμη της εργασίας κατά τη διάρκεια των “υφέσεων Volcker”.

Ομοίως, η αυξανόμενη σημασία του χρηματοοικονομικού κλάδου, ειδικά μετά το 1980, η οποία θεωρείται ευρέως ότι επιδείνωσε την ανισότητα, θα μπορούσε να έχει προκληθεί εν μέρει από εταιρείες που αναζητούσαν πιο επικερδείς δραστηριότητες μετά την επέκταση της στασιμότητας στις μεταφορές και τη βαριά βιομηχανία.

Το “κλειδί” βρίσκεται στην ενεργειακή μετάβαση

Εάν το τέλος της εποχής του φθηνού πετρελαίου ήταν πραγματικά υπεύθυνο για πολλές από αυτές τις αρνητικές διαρθρωτικές μετατοπίσεις στην οικονομία των ΗΠΑ, τότε μια προφανής θεραπεία είναι να βρεθεί μια πηγή ενέργειας καλύτερη από το πετρέλαιο.

Αυτή η εναλλακτική πιθανόν να είναι ήδη διαθέσιμη: η ηλιακή ενέργεια γίνεται σταδιακά εκπληκτικά φθηνή. Για να αντικατασταθεί όμως πραγματικά το πετρέλαιο, η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να είναι όχι μόνο φθηνή στη συλλογή, αλλά εύκολη και στη μεταφορά από τόπο σε τόπο.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο στις μπαταρίες ή σε άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης. Οι κυβερνήσεις πρέπει να πιέσουν σκληρά προκειμένου να γίνουν μεγάλα άλματα σε αυτές τις τεχνολογίες, έτσι ώστε η εποχή της φθηνής ενέργειας να μπορέσει να επιστρέψει και μαζί της, ελπίζουμε, να μπορέσει να επιστρέψει και η ευρεία κοινή ευημερία.

Του Noah Smith www.capital.gr

1 2 3 4 5 6 82